Oferta

POZYSKIWANIE DOTACJI

Nasza specjalizacja to pozyskiwanie dotacji i pożyczek na bardzo szeroki zakres przedsięwzięć:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • rozwój działalności gospodarczej
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 • refundację składek ZUS dla pracowników
 • refundację części wynagrodzenia pracowników
 • inwestycje pro-ekologiczne w przedsiębiorstwach
 • zakup narzędzi, maszyn, wyposażenia przedsiębiorstw
 • szkolenia
 • inne miękkie i twarde

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców: kliknij tutaj

Pożyczki dla przedsiębiorców: kliknij tutaj

Dotacje dla uczelni: kliknij tutaj

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

Osoby, przedsiębiorstwa lub organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji  prosimy o kontakt pod adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu lub numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590.

PUBLIC RELATIONS

W naszej ofercie znajdują się:

  • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
   Komunikacja zewnętrzna ma za zadanie utrzymać przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem – klientami, dostawcami, społecznością, administracją i konkurencją. Komunikacja wewnątrz organizacji zaś jest skutecznym narzędziem zarządzania. Wpływa bowiem na zwiększenie identyfikowania się z firmą przez pracowników, a wtedy są oni bardziej zaangażowani w pracę, co przynosi korzyści dla obu stron.

   Zobacz pełną ofertę.

  • Marketing polityczny
   Skuteczna kampania wyborcza to klucz do sukcesu dla każdego kandydata bez względu na rodzaj wyborów w jakich bierze się udział. Zapewniamy usługi, które gwarantują sukces wszystkim politykom oraz kandydatom na polityków. Od szczebla samorządowego, aż po wybory parlamentarne.
   Zobacz pełną ofertę.
  • PR samorządowy i marketing terytorialny
   Dobre relacje z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami to klucz do sukcesu każdej gminy. Więcej potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców to większe wpływy do kasy samorządu, a tym samym większe możliwości działania.  Oferujemy usługi, które pozwolą zbudować dobre relacje z wszystkimi interesariuszami.
   Zobacz pełną ofertę.
  • Zarządzenie w kryzysach
   Crisis Management dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia.Oferujemy usługi pozwalające na niwelację skutków sytuacji kryzysowych jak i działania związane z zapobieganiem kryzysom.
   Zobacz pełną ofertę.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
   Celem CSR jest zbudowanie zaufania wobec przedsiębiorstwa. Zarówno wśród klientów, ale też dostawców, firm współpracujących jak i samych pracowników. Pozwala to na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz zwiększenia zaufania wobec niej.
   Zobacz pełną ofertę.
  • PR marki i produktu
   Marka może, a nawet powinna być wielką wartością każdej firmy. Jej rozpoznawalność przekłada się na większe zaufanie i przywiązanie klientów, a tym samym podnosi sprzedaż i tym samym zwiększa zysk firmy. Oferujemy usługi, które pozwolą na zbudowanie wizerunku marki i zwiększenie rozpoznawalności produktów.
   Zobacz pełną ofertę.
  • Szkolenia
   Oferujemy także szkolenia z wszystkich wyżej wymienionych zakresów. W naszej ofercie znajdą się także inne zakresy szkoleń. Chętnie także zorganizujemy szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Naszą zaletą jest to, że możemy równocześnie pozyskać dotację na przeprowadzenie szkolenia.
   Zobacz pełną ofertę.


Wszystkich zainteresowanym skorzystaniem z usług z zakresu public relations zapraszamy do kontaktu ze specjalistką ds. obsługi klienta Beatą Pękałą pod adresem e-mail beata.bieniek@frsp.eu.

DORADZTWO STRATEGICZNE

1. DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Oferta FRSP dla pracodawców i przedsiębiorców:

Pozyskiwanie dotacji na:

 • rozwój działalności gospodarczej (inwestycje)
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • refundację kosztów składki ZUS dla pracowników
 • refundację części wynagrodzeń dla pracowników
 • inwestycje proekologiczne (OZE, energooszczędność)
 • w ofercie także pożyczki na bieżące wydatki obrotowe i inwestycyjne

Usługi związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności:

 • najkorzystniejsze oferty usług bankowych
 • obsługa księgowa i kadrowa
 • usługi informatyczne
 • promocja i public relations

2. DLA SAMORZĄDÓW

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prócz pozyskiwania dotacji oferuje także inne specjalistyczne usługi dla samorządów. Są to:

 • Pozyskiwanie inwestorów do gmin
  Inwestycje przedsiębiorstw w gminach wiążą się z bardzo dużymi korzyściami, zarówno finansowymi jak i społecznymi. Dzięki zwiększonym dochodom gminy mogą przeznaczyć środki wpływające do gminnej kasy na realizację zadań własnych i zleconych. Inwestycje to także nowe miejsca pracy, co przekłada się na spadek bezrobocia, a w szerokim ujęciu podniesienie jakości życia mieszkańców.   

Zobacz pełną ofertę.

 • Tworzenie strategii rozwoju
  Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, w przestrzeni lokalnej. Pełni kluczową rolę w systemie zarządzania polityką rozwoju, jako generalny plan postępowania władz samorządowych, które w oparciu o nią powinny budować własne plany strategiczne. Jest także niezbędna w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych.  

Zobacz pełną ofertę.

 • Tworzenie strategii promocji i PR
  W obecnej rzeczywistości rywalizacja gmin i miast o  pozyskanie nowych źródeł dochodu staje się coraz bardziej intensywna. Same jednostki samorządu terytorialnego  coraz mocniej zaś zmierzają w kierunku, kiedy przestają skupiać się jedynie na realizacji zadań własnych, ale zaczynają ze sobą konkurować niemal jak przedsiębiorstwa. Tworzenie strategii promocji i PR dla samorządów ma na celu uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez wypracowanie  unikalnych rozwiązań, zwiększenie rozpoznawalności, poprawę wizerunku, a także wzmocnienie marki  gminy lub miasta.  Pozwala to objąć danej jednostce pozycję lidera i zyskać przewagę nad konkurencją, co przekłada się na  wymierne korzyści.   

Zobacz pełną ofertę.

3. DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Świadczymy także wsparcie dla organizacji pozarządowych. Doradzamy:

 • jaką wybrać formę prawną i spełnić formalności związane z rejestracją (inkubacja)
 • jakie obowiązki musi spełnić organizacja pozarządowa podczas bieżącej działalności
 • jak promować organizację
 • jak pozyskać środki na działalność

I wiele, wiele innych.

SZKOLENIA

Świadczymy usługi szkoleniowe z zakresu:

 • pisania wniosków o dotacje – PO WER, RPO, Erasmus+, POPC,  PROW, FIO i inne
 • zarządzania projektem
 • skutecznej komunikacji
 • rejestracji podmiotu w bazie i uzyskiwania akredytacji w ramach Erasmus+
 • zakładania organizacji pozarządowych
 • public relations
 • autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • budowanie wizerunku osoby i marki
 • budowania relacji z potencjalnymi klientami/inwestorami

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.24/00252/2015

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem e-mail magdalena.dowiat@frsp.eu.

DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

Doradzamy:

 • jak zaplanować ścieżkę kariery
 • jak skonstruować CV i list motywacyjny
 • jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną
 • jak zachowywać się i odpowiadać na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • przeprowadzamy przykładowe rozmowy kwalifikacyjne

Pomagamy:

 • znaleźć oferty pracy
 • znaleźć oferty staży i praktyk
 • pozyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • pozyskać dotację na zatrudnienie pracownika dla ewentualnego pracodawcy

Informujemy:

 • o prawach przysługujących bezrobotnemu
 • jak zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • jakie możliwości ma osoba bezrobotna

I wiele, wiele innych. Kontakt: beata.bieniek@frsp.eu