Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

Komunikacja zewnętrzna ma za zadanie utrzymać przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem – klientami, dostawcami, społecznością, administracją i konkurencją. To absolutnie podstawowe działanie z zakresu PR. Ma na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Nasze usługi z tego zakresu to:

 1. stworzenie strategii komunikacji zewnętrznej
 2. stworzenie i prowadzenie strony internetowej
 3. prowadzenie profili na portalach internetowych
 4. stworzenie identyfikacji wizualnej: nazwy, logo, materiałów promocyjnych jak ulotki, wizytówki, papier firmowy
 5. doradztwo przy doborze domeny (adresu) internetowego
 6. wyselekcjonowanie grupy odbiorców (klientów), do których prowadzona będzie komunikacja
 7. przygotowywanie kampanii promocyjnych
 8. reklama w mediach i internecie
 9. zarządzanie kontaktem z mediami: informacje prasowe, wywiady, konferencje prasowe

Komunikacja wewnątrz organizacji zaś jest skutecznym narzędziem zarządzania. Wpływa bowiem na zwiększenie identyfikowania się z firmą przez pracowników, a wtedy są oni bardziej zaangażowani w pracę, co przynosi korzyści dla obu stron.

Nasze usługi z tego zakresu to:

 1. audyt wewnętrzny (badanie opinii pracowników i kadry kierowniczej pod kątem obecnej komunikacji wewnętrznej, jak i potrzeb)
 2. opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej
 3. wdrożenie narzędzi komunikacji wewnętrznej: intranetu, mailingu, newslettera