Zespół

Marcin Germanek

Prezes Zarządu

Konsultant ds. pozyskiwania dotacji, koordynator projektów unijnych, samorządowiec. Pomysłodawca i prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Prowadzi także własną działalnością gospodarczą. Absolwent łącznie czterech państwowych uczelni – magister nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego, ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem europejskim oraz PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W Fundacji odpowiada za sprawy formalne oraz nadzór finansowy nad całością działalności.

Kontakt: marcin.germanek@frsp.eu

 

Natalia Germanek

Wiceprezes Zarządu

Koordynatorka projektów Erasmus+. Specjalista ds. promocji i PR. Absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania. Z organizacjami pozarządowymi związana od początku swojej kariery zawodowej. Współzałożycielka FRSP, gdzie pełni rolę głównego koordynatora projektów Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Erasmus+. Ekspertka w dziedzinie projektów młodzieżowych. Prowadzi także własną działalność gospodarczą.

Kontakt: natalia.podbielska@frsp.eu

Ewa Skowrońska

Koordynatorka projektów Europejskiego Korpsusu Solidarnosci oraz Funduszy Norweskich i EOG

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach politologia. Swoją karierę zawodową bardzo mocno związała z organizacjami pozarządowymi, gdzie pracuje jako specjalistka ds. pozyskiwania Funduszy Europejskich i zarządzania projektami. Posiada także doświadczenie w pracy w administracji publicznej, gdzie zajmowała się projektami inwestycyjni. W FRSP koordynuje projekty wolontariatu, wymian młodzieżowych oraz projekt z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży.

Kontakt: ewa.skowronska@frsp.eu

Magdalena Żelazny

Koordynatorka projektów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Śląskiej  na kierunkach związanych z ochroną zdrowia osób pracujących. Z projektami unijnymi związana od 2013 r., gdzie pełniła funkcję specjalisty ds. monitoringu szkoleń, obsługi administracyjnej i promocji projektu. Związana była głównie z projektami o tematyce ekologicznej. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach pozarządowych. W FRSP objęła funkcję koordynatorki projektów wysyłających wolontariatów indywidualnych oraz grupowych. Będzie także odpowiadać za projekty szkoleniowe w ramach Erasmus+.

 

Kontakt: magdalena.zelazny@frsp.eu

Magdalena Franke

Koordynatorka projektów Europejskiego Korpusu Solidarności
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz amerykanistyka. Zaangażowana wolontariuszka lokalna jak i międzynarodowa. Brała udział w wymianie Erasmus+ we Francji oraz projekcie EVS w Grecji. W  Fundacji będzie zajmować się koordynacją projektów zarówno wysyłających jak i goszczących.

Kontakt: magdalena.franke@frsp.eu

Khatuna Zabakhidze

Koordynatorka projektów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Absolwentka Uniwersytetu w Tbilisi na kierunku administracja w biznesie. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ miała okazję już współpracować z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego jako wolontariuszka. To przy jej pomocy m.in rozpoczęła się wspólna realizacja projektów wolontariackich w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Po przygodzie w pracy w korporacji wróciła do FRSP jako koordynatorka projektów wolontariatu EKS w projektach wysyłających oraz wymian młodzieżowych w ramach Erasmus+.

Kontakt: khatuna.zabakhidze@frsp.eu

Justyna Germanek

Justyna Germanek

Promotorka w projekcie Blue Generation
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Middlesex University w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilkunastu krajach na 3 kontynentach. Na co dzień prowadzi własną szkołę językową. W Fundacji pełni rolę nauczycielki języka polskiego dla wolontariuszy europejskich oraz tłumaczki i promotorki w projekcie Blue Generation.

Kontakt: justyna.germanek@frsp.eu

Beata Zelent-Bieniek

Doradczyni ds. zatrudnienia
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie na kierunku pedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalistka w zakresie planowania ścieżki kariery i poszukiwania zatrudnienia. Posiada doświadczenie na stanowiskach w agencji zatrudnienia oraz powiatowym urzędzie pracy. Certyfikowana trenerka. Sporządza również wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności. Pełni rolę promotorki w projekcie Blue Generation.

Kontakt: beata.bieniek@frsp.eu

Marzena Szymańska-Grzegorzek

Doradczyni zawodowa
Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z zakresu doradztwa zawodowego z elementami e-learningu.  Posiada doświadczenie jako pośredniczka pracy, trenerka, doradczyni zawodowa oraz wykładowczyni uniwersytecka. W Fundacji pełni rolę doradczyni zawodowej oraz mentorki dla uczestników projektu „Blue Generation”.

Tomasz Bilewicz

Supermentor
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach Politologia (europeistyka) i Języki stosowane: j. francuski i j. angielski. Były wolontariusz EVS – swój 10-miesięczny projekt wolontariacki odbył w Berlinie. Po powrocie nawiązał współpracę z FRSP – pełni rolę mentora dla zagranicznych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności oraz realizatora projektów wideo. Prowadzi także swoją własną firmę – agencję produkcji wideo oraz marketingu internetowego.