BIP

Statut Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

REGON: 360119044

NIP: 6381811387

KRS: 0000530305

Numer Konta Bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas 09 2030 0045 1110 0000 0399 4500

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.24/00331/2020

Numer akredytacji EVS: 2015-1-PL01-KA110-014455

  1. Sprawozdania finansowe
  • Rok 2014

zobacz sprawozdanie

  • Rok 2015

zobacz sprawozdanie

zobacz rachunek zysków i strat

2. Sprawozdania merytoryczne