Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to znacznie więcej niż tylko wolontariat i  ekologia. CSR to sposób myślenia i działania, kultura organizacyjna i aktywność na wielu płaszczyznach, zarówno w obszarze biznesowym jak i społecznym

Celem CSR jest zbudowanie zaufania wobec przedsiębiorstwa. Zarówno wśród klientów, ale też dostawców, firm współpracujących jak i samych pracowników.  W tym celu stosujemy takie narzędzia jak kampanie społeczne, działania na rzecz lokalnych społeczności, wdrażanie programów etyki wobec pracowników. Jako fundacja, wiemy najlepiej jak prowadzić działania prospołeczne.

W naszej ofercie znajdują się:

  • Analiza sytuacji wyjściowej,
  • Tworzenie i budowanie wartości firm,
  • Analiza i zarządzanie ryzykiem społecznym