Pozyskiwanie inwestorów dla gmin

Pozyskiwanie inwestorów do gmin wiąże się z bardzo dużymi korzyściami. Zarówno finansowymi jak i społecznymi. Główna korzyść to zwiększone wpływy do budżetu gminy, które następnie można przeznaczyć na realizację zadań własnych. Dochody gminy w związku z inwestycjami można podzielić na:

 • bezpośrednie – podatek od nieruchomości
 • pośrednie:
  – udział w podatku PIT
  – udział w podatku CIT

Inne korzyści płynące z inwestycji przedsiębiorstw w gminach to:

 • wzrost zatrudnienia – spadek bezrobocia, znacząca poprawa warunków życia mieszkańców, perspektywa rozwoju rodzin
 • zróżnicowanie oferty pracy na obszarze gminy
 • napływ nowych technologii – zwiększenie poziomu innowacyjności obszaru
 • nowe możliwości kooperacyjne lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw
 • poprawa koniunktury handlowej – zwiększenie popytu wewnętrznego
 • napływ nowych mieszkańców

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego oferuje jednostkom samorządu terytorialnego profesjonalną obsługę pod kątem pozyskiwania inwestorów do gmin. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze dla gmin zainteresowanych pozyskiwaniem inwestorów – od stworzenia strategii, poprzez przygotowanie odpowiednich warunków w gminach, po obsługę poinwestycyjną. Współpraca z licznymi przedsiębiorcami oraz doświadczenie samorządowe naszych pracowników jest gwarancją skuteczności. Dzięki połączeniu z drugą gałęzią naszej działalności, czyli pozyskiwaniem dotacji jesteśmy także w stanie zapewnić finansowanie tego typu działań.

Samorządy zainteresowanie doradztwem w zakresie pozyskiwania inwestorów zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonów 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail: marcin.germanek@frsp.eu