Zarządzenie w kryzysach

Zarządzenie w kryzysach, inaczej Crisis Management dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia.  Złota zasada PR brzmi „wizerunek buduje się latami, lecz traci się go w kilka sekund”. Najczęściej właśnie w wyniku kryzysu. Należy wtedy podjąć odpowiednie działania, aby zminimalizować jego skutki.

Jako kryzys rozumie się  się poważną, gwałtowną, niekorzystną zmianę o przełomowym znaczeniu. Sytuacja kryzysowa może powstać wskutek działania sił przyrody, żywiołów, coraz częściej jest jednak efektem działalności człowieka – lub jej zaniechania.

W naszej ofercie znajduje się:

  • zarządzenie kontaktami z mediami w sytuacji kryzysowej
  • przygotowywanie do wystąpień publicznych w sytuacji kryzysowej
  • minimalizowanie skutków kryzysu
  • działania mające na celu odbudowanie wizerunku po kryzysie

W tym przypadku niezwykle ważne jest identyfikowanie potencjalnych sytuacji kryzysowych, gdyż zwykle pozwala to im zapobiec, a w przypadku wystąpienia ograniczyć ich niekorzystne skutki. W tym zakresie oferujemy:

  • identyfikowanie potencjalnych sytuacji kryzysowych
  • przygotowywanie planów antykryzysowych
  • przygotowywanie strategii działania w sytuacji kryzysowej