Szkolenia PR

Oferujemy szkolenia z zakresu public relations takie jak:

 • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Marketing polityczny
 • PR samorządowy i marketing terytorialny
 • Zarządzenie w kryzysach
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • PR marki i produktu

W naszej ofercie znajdą się także inne zakresy szkoleń. Chętnie także zorganizujemy szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Naszą zaletą jest to, że możemy równocześnie pozyskać dotację na przeprowadzenie szkolenia.

 • pisania wniosków o dotacje – PO WER, RPO, Erasmus+, POPC,  PROW, FIO i inne
 • zarządzania projektem
 • tworzenia organizacji pozarządowych
 • rejestracji podmiotu w bazie i uzyskiwania akredytacji w ramach Erasmus+
 • autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • budowanie wizerunku osoby i marki
 • budowania relacji z potencjalnymi klientami/inwestorami

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.24/00252/2015

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu z zakresu prosimy o kontakt ze specjalistką ds. obsługi klienta Beatą Pękałą pod adresem e-mail beata.pekala@frsp.eu. W przypadku pozostałych zakresów osobą do kontaktów jest specjalistka ds. szkoleń Magdalena Dowiat: magdalena.dowiat@frsp.eu.