RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP – dotacje dla śląskich przedsiębiorców

RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP - dotacje dla śląskich przedsiębiorcówNawet 2 000 000 złotych dofinansowanie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy ze Śląska na rozwój firm.  Dotację przeznaczyć można będzie m.in rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny. Nabór wniosków już został ogłoszony i potrwa do końca lutego. RPO WSL to jeden z najciekawszych konkursów dotacyjnych skierowanych właśnie dla przedsiębiorców. RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP – dotacje dla śląskich przedsiębiorców


Typy projektów, jakie mogą być dofinansowane:

W ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Przeznaczenie dofinansowania:

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Kwota dotacji:

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN. Minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN

Maksymalny  poziom dofinansowania 50%.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Termin naboru wniosków:

od dnia 29 grudnia 2016 r. (od godziny 8:00) do dnia 28 lutego 2017 r. (do godz. 12:00)

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze: kliknij tutaj.

RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP – dotacje dla śląskich przedsiębiorców

Osoby zainteresowanie pozyskanie dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.