Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska

polsko-niemiecki

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny instrument współpracy transgranicznej na lata 2014-2020 – Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska. Ma on na celu zacieśnienie już istniejącej działalności partnerów z Polski i Niemiec.

Wsparcie kierowane będzie na:
– rozwój i zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
– wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz sprawności administracji publicznej.
– poprawę transgranicznej dostępności i mobilności poprzez inwestowanie w infrastrukturę transportową.
– działania z zakresu edukacji oraz szkoleń służących zdobywaniu umiejętności zawodowych i językowych.

Budżet programu to 100 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jak i organizacje pozarządowe.

Obszar wsparcia:
-zachodniopomorskie (podregiony: koszaliński (PL426),
-szczecinecko-pyrzycki (PL427),
-szczeciński (PL428),
– Miasto Szczecin (PL424)).

Szczegółów można dowiedzieć się z dokumentu popisanego w Poczdamie: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020  w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Osoby zainteresowanie pozyskanie dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.