Praca dla młodych – dofinansowanie dla pracodawców na zatrudnianie pracowników

pozyczkaOd 1 stycznia 2016 r. rusza rządowy program “Praca dla młodych”. Dzięki temu pracodawcy będą mogli starać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to pracowników poniżej 30 roku życia.  Opisujemy jak można starać się o takie dofinansowanie.Dla kogo:

W ramach programu Praca dla młodych łącznie powstać ma 100 000 nowych miejsc pracy, z czego w 2016 r. ok. 30 000.  Skorzystać z nich będą mogły osoby poniżej 30 roku życia. W pierwszej kolejności będę brani pod uwagę absolwenci dopiero wchodzący na rynek pracy. Beneficjentem wsparcia są także pracodawcy, którzy będą mogli przez rok korzystać z usług pracownika nawet bezpłatnie.

Wysokość i okres wsparcia:

Pracodawca za zatrudnienie młodej osoby przez rok będzie otrzymywał comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia – 1850 brutto, ok. 1360 zł netto.  Przez kolejne 12 miesięcy pracodawca będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków. Będzie miał jednak dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych. Więcej o KFS: kliknij tutaj.

Wykluczenia z możliwości starania się o wsparcie:

W ustawie zawarte jest zabezpieczenie polegające na wyeliminowaniu pracodawców, którzy w ciągu 6 miesięcy wstecz od złożenia wniosku zredukowali etaty. Zatem pracodawca, który najpierw zwolni pracownika, a potem będzie starał się o ponowne zatrudnienie w ramach programu, straci prawo do refundacji kosztów.

Środki przeznaczone na wsparcie:

Łącznie mają to być 3 miliardy złotych. Rząd  ocenił, że w 2016 roku możliwe jest sfinansowanie wydatków na refundację w kwocie nieprzekraczającej 700 milionów złotych, a w kolejnych latach do 1 mld 50 mln zł. Środki na wsparcie młodych na rynku pracy zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególne województwa. Wysokość kwoty, jaka przypadnie na konkretny PUP, będzie zależała m.in. od liczby zarejestrowanych bezrobotnych na 30 września 2015 roku.

Co zyskuje młody bezrobotny? 

  • Możliwość wejścia na rynek pracy,
  • Gwarancję stabilnego zatrudnienie przez 24 miesiące,
  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Co w sytuacji, kiedy osoba nie sprawdzi się na stanowisku lub dopuści się przewinienia kwalifikującego się do zwolnienia dyscyplinarnego? W takich okolicznościach pożegnanie się z pracownikiem będzie możliwe, ale na jego miejsce urząd pracy skieruje inną osobę bezrobotną. Odrzucenie propozycji będzie jednoznaczne z zerwaniem umowy i koniecznością zwrotu całej refundacji.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu Praca dla młodych:

Należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: marcin.germanek@frsp.eu lub pod numerem telefonu 516 788 590.