Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika – dotacja na zatrudnienie

refundacja kosztów zatrudnienia pracownikaOgromną popularnością cieszy się program “Praca dla młodych”. Daje on możliwość pokrycia przez rok wynagrodzenia zatrudnionej osoby poniżej 30 roku życia. Pracodawcy mają jednak możliwość starania się o taką dotację także w przypadku zatrudnienia osoby powyżej 50 roku życia. I to nawet przez 24 miesiące!  Warto zatem rozważyć zatrudnienie osoby młodej, ale także tej już bardziej doświadczonej. Przedstawiamy kolejny instrument wsparcia pracodawców – refundacja kosztów zatrudnienia pracownika.Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia to instrument finansowy, który pozwala pracodawcom znacznie obniżyć koszty zatrudnienia. 

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna refundacja kosztów zatrudnienia pracownika to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę to 1850 zł brutto, czyli połowa to 925 zł brutto.

Okres dofinansowania:
1)      12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
2)      24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Wymagania wobec pracodawcy:
Pracodawca ma obowiązek utrzymać zatrudnienie po zakończeniu okresu zatrudnienia. W przypadku osoby w wieku od 50 do 60 lat jest to 6 miesięcy, w przypadku osoby powyżej 60 lat 12 miesięcy.

Uwaga:
W przypadku, gdy osoba skierowana przez urząd pracy nie sprawdzi się na danym stanowisku, pracodawca ma możliwość jej zwolnienia. Wtedy pup kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Co ważne jeśli pup nie znajdzie odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia.

Jak uzyskać dofinansowanie:

Należy złożyć wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej. Rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni.

Ważne:
Pracodawcy mają możliwość skorzystania z bardzo podobnego dofinansowania w przypadku osób poniżej 30 roku życia w ramach programu “Praca dla młodych”. Więcej informacji o tym programie można znaleźć tutaj.

Refundacja składek za pracownika – brak kryterium wieku

Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną wyznaczoną przez urząd pracy, może otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne, nawet jeśli ta ma więcej niż 30, a mniej niż 50 lat. Aby otrzymać taką refundację należy zatrudnić osobę na okres co najmniej 12 miesięcy i potem utrzymania zatrudnienia. O jednorazową refundację można starać się po upływie właśnie 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Wysokość refundacji wynosi do 300 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2016 r ponad 5 tys. zł.

 

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: marcin.germanek@frsp.eu lub pod numerem telefonu 516 788 590.