Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PO WER jest jeszcze w powijakach. Środki z tego programu mają zostać przekazane do Powiatowych Urzędów Pracy w II kwartale roku, prawdopodobnie zatem w maju. Nabory na dotacje unijne rozpoczną się zapewne dopiero w roku 2016. Tymczasem istnieje alternatywa dla dotacji w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Prezentujemy obecnie trwające projekty przewidujące tego typu wsparcie.

Województwo śląskie – PoŻyczymy ci sukcesu:

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 50 000 zł  mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie warunki :

 1. zamieszkują na terenie woj. śląskiego
 2. ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 3. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu
 4. nie korzystają równolegle z innych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat. Oprocentowanie to 1% w skali roku. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Fundusz Górnośląskiego. Strona projektu: kliknij tutaj.

Województwo małopolskie – Nowy Małopolski Przedsiębiorca:

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 50 000 zł  mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie warunki :

 1. mieszkające, uczące się lub pracujące na terytorium województwa małopolskiego
 2. zamierzające zarejestrować działalność na terenie województwa małopolskiego
 3. nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego
 4. nie korzystają równolegle z innych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Okres spłaty to maksymalnie 60 miesięcy z możliwością 12 miesięcy karencji. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2015 roku!

Komplet dokumentów można składać w Punktach Naboru Wniosków na terenie woj. małopolskiego w miejscowościach: Sucha Beskidzka, Kraków, Tarnów, Chrzanów, Nowy Sącz. Strona projektu: kliknij tutaj.

Cała Polska – Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II:

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 75 000 zł  mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające warunki :

 1. posiadają status absolwentów szkół średnich lub uczelni wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego lub studentów ostatniego roku lub osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
 2. nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku
 3. nie prowadziły w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalności gospodarczej

Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 7 lat, przy czym istnieje możliwość skorzystania z karencji wynoszącej maksymalnie 12 miesięcy. Oprocentowanie  roczne – 0,56 proc. Komplet dokumentów należy składać do jednego z regionalnych pośredników finansowych. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Strona projektu: kliknij tutaj.

Chcesz się starać o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Skontaktuj się z nami – napiszemy dla Ciebie wniosek.