Harmonogram naboru w ramach RPO woj. śląskiego.

Poznaliśmy już kilka harmonogramów Regionalnych Programów Operacyjnych. Jako, że FRSP jest śląską organizacją prezentujemy właśnie ten dla województwa śląskiego.

Poniżej informacja nt. planowanych naborów w trybie konkursowym ogólnodostępnym.

II kwartał 2015:
– działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
– działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
– działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

III kwartał 2015:
– działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB
– działanie 6.1 Drogi wojewódzkie

IV kwartał 2015:
– działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Poniżej informacja nt. planowanych naborów w trybie konkursowym dla ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) i RIT (Regionalnych Inwestycji Terytorialnych).

III kwartał 2015:
– działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
– działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej
– działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
– działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego

IV kwartał 2015:
– działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP
– działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
– działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
– działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z RPO zapraszamy do skorzystania z doradztwa świadczonego przez ekspertów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego.