Darmowe szkolenia komputerowe

GRUPA CARGO z Jaworzna zaprasza osoby niepełnosprawne na bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach realizowanego projektu „ICT dla niepełnosprawnych”.

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat ECDL.  Jest on znakomitą formą potwierdzenia umiejętności i sygnałem dla pracodawcy, że osoba taka  posiada dostateczną wiedzę na temat podstawowych funkcji oprogramowania biurowego i sprawnie wykona zlecone zadania na komputerze.

W ramach szkolenia ECDL Start uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe (podręcznik ECDL),
  • serwis kawowy,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
  • przeprowadzenie egzaminu próbnego przed egzaminem zewnętrznym,
  • sfinansowanie jednokrotnego podejścia do egzaminu na ECDL,
  • zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń przez dwóch doświadczonych trenerów,
  • jedną godzinę indywidualnych zajęć z trenerem dla każdego uczestnika.

W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące, bezrobotne jak i poszukujące pracy. Szkolenia komputerowe przeznaczone są dla osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 24-64 lat.

Biuro Projektu:

GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Darwina 17, Jaworzno 43-603

tel.: 32/413-88-00, fax: 32/413-88-11, tel.kom. +48 789-492-160

www.ictdn.cargo.edu.pl    robertzurawski@cargo.edu.pl