Dotacje na kursy, szkolenia, studia podyplomowe

Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mogą się starać o dotację na:

  • pokrycie kosztów szkolenia
  • sfinansowanie kosztów uzyskania dyplomu, licencji lub tytułu, które dają możliwość wykonywania zawodu
  • sfinansowanie studiów podyplomowych

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem takiej dotacji zapraszamy do Fundacji. Chętnie udzielimy dokładnych informacji osobom i przygotujemy komplet dokumentacji.