Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Obecnie wiele Powiatowych Urzędów Pracy prowadzi nabory wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Objaśniamy co się kryje pod tym nieco enigmatycznym pojęciem.

KFS ma przede wszystkim służyć temu, aby osoby, których kwalifikacje zawodowe stają nieaktualne nie traciły pracy. Dzięki wsparciu z KFS tacy pracownicy mogą przejść szkolenia, dzięki którym ich kompetencje zostaną dostosowane do potrzeb rynkowych. Ma to zwiększyć konkurencyjność tych osób, a także firm  w których są zatrudnieni.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

  1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie z KFS wynosi 80% kosztów. Aby się o nie starać należy w Powiatowym Urzędzie Pracy złożyć właściwy wniosek. Należy jednak pamiętać, że przyjmowane one nie są na bieżąco, a w wyznaczonych terminach.

Więcej informacji na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.