Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w nowej perspektywie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego udzielane były dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej powoli odchodzi do historii. Obecnie trwają ostatnie nabory. Już niedługo zastąpiony zostanie Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Prezentujemy jakie zajdą zmiany i w ramach jakich działań będzie można od roku 2015 ubiegać się o tego typu dotacje.