PO WER 3.1 – dotacje na współpracę uczelni i szkół

kursPO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym to konkurs, który przewiduje dotacje dla uczelni i szkół wyższych. Tym razem mogą one być przeznaczone na realizację projektów współpracy uczelni wyższych z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Wartość dofinansowania może wynieść nawet 4 850 000,00 zł!

dotacje na współpracę uczelni i szkółdotacje na współpracę uczelni i szkółdotacje na współpracę uczelni i szkółdotacje na  na współpracę uczelni i szkółdotacje na współpracę uczelni i szkółdotacje na współpracę uczelni i szkół

W ramach  PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym wnioski o dotacje składać mogą:

szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne.

Przeznaczenie dotacji:

W ramach projektów realizowane będą wyłącznie fakultatywne zajęcia służące wspieraniu kompetencji ogólnorozwojowych wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni. IOK (Instytucja organizująca konkurs) dopuszcza składanie wniosków, które będą obejmowały wybrane „zestawy” spośród oczekiwanych kompetencji: poprawne argumentowanie, krytyczne myślenie, samodzielne myślenie, logika, heurystyka.

Poziom dofinansowanie projektu:

97%,  wkład własny – 3%

Maksymalna wartość dofinansowania:

4 850 000,00 PLN

Termin składania wniosków:
od 01.06.2016 do 08.07.2016

Regulamin konkursu: kliknij tutaj.

dotacje na współpracę uczelni i szkół

Uczelnie zainteresowane wnioskowaniem o dotację zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 bądź pod adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

dotacje na współpracę uczelni i szkół

Zobacz także inne dotacje dla uczelni: kliknij tutaj.