Tarcza antykryzysowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy oferuje możliwość korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Tarczy antykryzysowej, której głównym celem proponowanych jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

 
Ułatwienia obejmują m.in.
 
  • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. 
  • trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców
  • świadczenie postojowe (pożyczki) w kwocie do około 2 tys. zł. – dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
  • Zniesiona zostanie także opłata prolongacyjna za skorzystanie z ulg w opłacaniu składek.

Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji mogą już teraz skorzystać z innych rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu na epidemię koronawirusa. Skrócony został do jednej strony i maksymalnie uproszczony wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy. 

Wnioski te przedsiębiorcy mogą przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Szczegółowe infromacje oraz niezbędne druki znajda Państwo na stronie ZUS w dziale Tarcza antykryzysowa – wsparcie ZUS

Tarcza wprowadza jednak także nowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność rejestracji umów o dzieło. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.