Pożyczka do 5 tys. zł dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców z możliwością umorzenia

Pożyczka do 5 tys. zł dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców z możliwością umorzenia to kolejna forma wsparcia w ramach tarczy przewidziana dla najmniejszych firm. Co ważne, warunki aby została umorzona wcale nie są trudne.

Pożyczka do 5 tys. zł dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców z możliwością umorzenia jest ofertą dla najmniejszych biznesów – samozatrudnionych i tych, którzy nie zatrudniają nikogo lub zatrudniają mniej niż 10 osób. Niezwykle istotne jest to, że aby ubiegać się o pożyczkę nie trzeba wykazywać spadku przychodów!

Aby ubiegać się o pożyczkę, trzeba spełnić 3 warunki:

1 .zatrudnienie mniej niż 10 osób w firmie (w tym niezatrudnianie nikogo),

2. roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nieprzekraczający 2 mln euro lub suma aktywów jego bilansu wynosi mniej niż 2 mln euro

3. działalność gospodarczą należało zarejestrować przed 1 marca 2020 roku.

Aby pożyczka została umożona należy utrzymać działalność gospodarczą przez 3 kolejne miesiące. Nie jest to bardzo mocno wygórowany wymóg, więc w dużej ilości przypadków pożyczka ta może okazać się tak naprawdę dotacją.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.