O ofercie wsparcia z PUP w przystępnych słowach

W obecnej sytuacji, kiedy uruchomiona została tzw. tarcza antykryzysowa pełna niewiadomych i znaków zapytania warto zapoznać się ze sprawdzonymi formami wsparcia pracodawców. Wbrew pozorom możliwości jest dość dużo, często jednak są one opisane w sposób, który odstrasza lub po prostu powoduje niezrozumienie. Postanowiliśmy przybliżyć te dotacje, aby wszyscy zainteresowani mogli z nich skorzystać, bo przecież taki jest ich cel.

Jakie zatem są możliwości?

DLA PRACODAWCÓW:

  • świadczenie aktywizacyjne to forma wsparcia dla pracodawców. Urząd Pracy może przyznać środki finansowe zakładowi pracy, który zatrudni rodzica wracającego na rynek pracy po urlopie wychowawczym lub sprawowaniu opieki nad osobą zależną. Jeżeli zatrudniona zostanie taka osoba bezrobotna pracodawca może liczyć na refundację części wynagrodzenia takiej osoby przez 12 lub 18 miesięcy.
  • grant na stworzenie stanowiska pracy w formie telepracy to również forma aktywizacji osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną. Jest to forma pracy zdalnej, poza siedzibą pracodawcy, wykonywana najczęściej przez Internet.
  • refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne tzw. subsydiowane zatrudnienie – pracodawca, który zatrudni bezrobotnego poniżej 30 roku życia, który podejmuje pracę po raz pierwszy może starać się o refundację kosztów składki na ubezpieczenie społecznej dla takiej osoby przez 12 miesięcy
  • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego – pracodawca, który zatrudni bezrobotnego ukończył 50 rok życia może starać się o pokrycie części wynagrodzenia takiego pracownika nawet przez 18 miesięcy

DLA BEZROBOTNYCH i PRACODAWCÓW:

  • bon zatrudnieniowy – stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

DLA BEZROBOTNYCH:

  • przeszkolenie w trybie indywidualnym – na wniosek bezrobotnego PUP może sfinansować koszty szkolenia, dzięki któremu można zdobyć umiejętności przydatne w przyszłej pracy lub podnieść swoje kwalifikacje
  • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji – PUP może także sfinansować egzamin, który pozwoli na uzyskanie tytułu zawodowego – takie zdobywają np. fryzjerzy. Inna forma to uzyskanie licencji np. obsługi maszyn, urządzeń, albo licencji instruktora. Sfinansowane mogą także być studia podyplomowe
  • bon stażowy – to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego po zakończeniu stażu otrzyma premię w wysokości 1 513,50 zł
  • no i oczywiście dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z powyższych dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Świadczymy doradztwo przy wypełnianiu stosownych wniosków.