Rezultaty projektu Youth, entrepreneurship and culture for rural development

Rezultaty projektu Youth, entrepreneurship and culture for rural development.

Rezultaty projektu Youth, entrepreneurship and culture for rural development to podsumowanie działań czwórki zagranicznych wolontariuszy biorących udział w projekcie goszczącym realizowanym przez Fundację, w okresie czerwiec 2018 – listopad 2019.

W ramach projektu pt. Youth, entrepreneurship and culture for rural development, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, gościliśmy dwie tury wolontariuszy i dzielimy się z Wami rezultatami jakie wypracowali. 

W okresie od czerwca 2018 do marca 2019 gościliśmy historyczną parę pierwszych wolontariuszy.

W Fundacji działała Włoszka, Rita a w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej z/s w Woli – Gruzinka Natia.

Z kolei w okresie styczeń  do listopad 2019 działać miała okazję druga tura wolontariuszy.

Tym razem gościliśmy dwóch chłopaków: Zura z Gruzji zajął miejsce Rity w Fundacji a Lele, działał lokalnie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miedźnej z/s w Woli.

Słów kilka o projekcie

Każdy z wolontariuszy realizował swój indywidualny plan zajęć i był wyjątkowy na swój sposób. Każdy z nich działał przez okres 8-10 miesięcy we wsi Wola, w woj. Śląskim – aktywizując społeczność lokalną. 

Wolontariusze aktywnie uczestniczący w działaniach Fundacji, Rita i Zura, przede wszystkim skupiali się na działaniach edukacyjnych. Prowadzili warsztaty dla dzieci (już w wieku przedszkolnym) i młodzieży przekazując im podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Promowali projekty wolontariatu, brali udział w spotkaniach promocyjnych, aktywizowali zawodowo młodzież. Drugim najważniejszym polem ich działań były monitoringi Powiatowych Urzędów Pracy w woj. Śląskim (33 instytucje) w celu sprawdzenia jakości obsługi klienta zagranicznego.

Wolontariusze działający w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej z/s w Woli, Natia i Lele z kolei skupiali się na zajęcia angażaujących społeczność lokalną w wolnym czasie. Prowadzili zajęcia językowe, warsztaty i kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (taneczne, plastyczne, ekologiczne itp). We wszystkich tych zajęciach wykorzystywali oczywiście metody edukacji pozaformalnej. 

Dzisiaj dzielimy się z Wami tym co naszym wolontariuszom udało się wypracować przez okres który mieli okazję spędzić w Polsce, działając społecznie. Rezultaty projektu Youth, entrepreneurship and culture for rural developmentA

Publikacje

 

1. Raport z monitoringu powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego

Publikacja powstała na podstawie monitoringów przeprowadzonych w woj. Śląskim przez wolontariuszy EVS, Rity z Włoch i Zury z Gruzji, w okresie 08.2018 – 09.2019.

Taki wybór krajów pochodzenia wolontariuszy  miał duże znacznie, gdyż mamy w tym przypadku do czynienia z obywatelem kraju będącego członkiem Unii Europejskiej oraz z obywatelem kraju z Europy wschodniej, który do Unii Europejskiej nie należy, stąd w obu tych przypadkach zastosowanie mają inne przepisy prawa.

Celem monitoringu było  sprawdzenia jakości obsługi klienta zagranicznego w Powiatowych Urzędach Pracy. Niniejszy raport w żaden sposób nie stanowi rankingu powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim. Monitoring miał na celu zbadanie jakości funkcjonowania rozwiązań systemowych, przyjętych na poziomie krajowym oraz dostosowania urzędów rozumianych jako instytucje rynku pracy do dynamicznie internacjonalizującego się rynku pracy w Polsce.

 
 
2. Metody edukacji pozaformalnej

Publikacja powstała dzięki wolontariuszom EVS, Natii i Lele, którzy opracowali metody w trakcie swoich działań z lokalną społecznością. Opublikowaliśmy dwie wersję językowe aby instytucje partnerskie z którymi współpracujemy mieli dostęp do metod którymi posługiwali się nasi wolontariusze, i sami być może z nich skorzystali w  działaniach w swoich społecznościach lokalnych. 

 

 
Wydarzenia
 

 

Międzynarodowy Polsko-Bułgarsko-Gruzińsko-Włoski piknik w Woli.

Rezultaty projektu Youth, entrepreneurship and culture for rural development

22 lipca 2018. Nasze wolontariuszki EVS, Natia z Gruzji i Rita z Włoch wraz z pielgrzymami z Bułgarii którzy zawitalii do naszej parafii umilali niedzielne popołudnie lokalnej społeczności. Przygotowały wiele ciekawych atrakcji.

Więcej można dowiedzieć się z artykułu o wydarzeniu: Piknik w Woli

 

 

 

Dożynki

Dożynki współorganizowane przez przez wolontariuszki, Ritę i Natię, wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miedźnej z/s w Woli odbyły się dn. 26 sierpnia 2018. Dziewczyny miały ogromny wkład w przygotowanie imprezy masowej i pomoc w trakcie jej realizacji. 
Relacja na blogu

 

 

Wieczór Śląsko – Gruzińsko – Włoski

Wieczór współorganizowany przez przez wolontariuszki, Ritę i Natię, wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miedźnej z/s w Woli.

Co rocznie GOK w grudniu organizuje wieczór Śląski. Tym razem, 6 grudnia 2018, był bardziej nietypowy i międzykulturowy niż dotychczas. Wolontariuszki poznały tradycje i kulturę Śląska, z kolie same podzieliły się swoimi z własnych krajów. 

 
 
 Wieczór gruziński

Wieczorek gruziński dla społeczności lokalnej gminy Miedźna zorganizowany został przez naszych wolontariuszy EVS – rodowitych Gruzinów: Natię ნათია i Zurę!
Był taniec, śpiew  i degustacja przysmaków.

Wydarzenie miało miejsce 20 lutego 2019 i jednocześnie było pożegnalnym wydarzeniem Natii, która niedługo potem wracała do domu. 

 

 

Śląsk vs reszta świata
W niedzielę, 26 sierpnia 2019, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z/s w Woli zorganizowała mecz Śląsk vs Reszta Świata. Miało on na celu uczczenie 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.  Mecz był bardzo emocjonujący, przyciągnął wielu kibiców, zagrali przedstawiciele aż 6 nacji. 
Po stronie Śląska zagrali zawodnicy w większości związani z drużyną Ognia Wola, czyli z drużyną z “rodzinnej” miejscowości FRSP. Wszyscy zagrali z numerami 19, 20, 21, gdyż te symbolizowało kolejne lata, w których wybuchały powstania. Resztę Świata utworzyli wolontariusze (Zura, Lele oraz Jorge) i zaproszeni goście przedstawiciele takich krajów jak Hiszpania, Włochy, Gruzja, Brazylia oraz oczywiście Polska, którzy z kolei zagrali w koszulkach narodowych sowich krajów.

 

 

Wieczór Sycylijski

Wieczorek sycylijski zorganizowany został dla społeczności lokalnej gminy Miedźna przez naszego wolontariusza EVS – rodowitego Sycylijczyka: Lele
Były ciekawostki i degustacja przysmaków przygotowanych przez niego własnoręcznie!

Wydarzenie miało miejsce 6 listopada 2019 i było jednocześnie pożegnaniem Lele z Wolą, gdyż za kilka dni kończył swój wolontariat. 

 

Rezultaty projektu Youth, entrepreneurship and culture for rural development
Widea
 

 

Wideo podsumowujące Rity

Wideo służy nam jako materiał promocyjny wśród potencjalnych kandydatów na wolontariuszy z zagranicy. Rita w przystępny sposób wyjaśnia zasady wolontariatu i opowiada o swoim projekcie. 

 

 
Wideo podsumowujące działania Zury i Lele

Jest to przede wszystkim podsumowanie działań wolontariuszy. Wideo służy nam jednak również jako materiał promocyjny wśród potencjalnych kandydatów na wolontariuszy z zagranicy. Kandydaci mogą zapoznać się z specyfiką działania każdej z organizacji goszczącej i podjąć decyzję o przystąpieniu do rekrutacji. 

 

Rezultaty projektu Youth, entrepreneurship and culture for rural development
 
Prezentacje podsumowujące
 Rita i Natia (06.07.2018 – 06.03.2019)
 
Zura (9.01. 2019 – 14.11.2019 )