Studiujesz? Praktykuj – kolejne dotacje dla uczelni wyższych

po-werOd 14 września 2015 r. do 14 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015, którego celem jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. O dotacje będą starać się mogły uczelnie wyższe.


Konkurs skierowany jest jedynie dla szkół wyższych publicznych bądź niepublicznych,  które kształcą co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym “Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Maksymalna wartość projektu uzależniona jest od wielkości uczelni  –  wyznacza ją liczba kształconych studentów zgodnie ze stanem na dzień złożenia projektu i wynosi:

  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 1 500 000 zł;
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 2 500 000 zł;
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 5 000 000 zł.

Poziom dofinansowania: 97%.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie realizację wysokiej jakości programów stażowych.

Dokładne informacje o konkursie można znaleźć w  ogłoszeniu o konkursie. Wnioski należy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelnie zainteresowane pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego.