Sezon dotacji w pełni, czyli w FRSP praca pełną parą

logo- kołoObecny okres to czas kiedy trwa lub zaplanowanych jest naprawdę dużo konkursów, w ramach których można starać się o dotacje unijne. W Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego  nie tylko  piszemy wnioski dla swojej organizacji, ale otrzymujemy także coraz więcej propozycji złożenia wniosku w partnerstwie oraz zleceń zewnętrznych.


Złożyliśmy już kilka projektów. Pierwszy z wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego napisany został i złożony w partnerstwie z zespołem szkół z terenu powiatu pszczyńskiego. Było to konkurs 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Jest to projekt zakładający stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych.

Następnie przyszła pora na PO WER 1.2.1. To projekt stażowy na terenie województwa śląskiego dla osób bez pracy poniżej 25 roku życia z tzw. grupy NEET. Tutaj również zawiązaliśmy partnerstwo z dużą organizacją pozarządową i to aż z Gdańska.Zostając w temacie złożyliśmy analogiczny wniosek w ramach PRO WSL 7.1.3. To również staże, tym razem jednak dla osób powyżej 29 roku życia.

W międzyczasie podpisaliśmy sporo umów na zlecenia zewnętrzne. Największą popularnością cieszy się konkurs RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP. Na ten konkurs składać będziemy wnioski dla kilku firm, m.in z Bielska-Białej, Pszczyny i Tychów. Nabór jeszcze się nie rozpoczął, ale jako, że dotacje to nawet 2 miliony złotych prace nad projektami już wystartowały. Sporządzamy również wniosek dla dużej uczelni z województwa śląskiego w ramach PO WER 3.1 “Studiujesz? Praktykuj!”.

Kolejny z naszych klientów to firma z Mysłowic prowadząca żłobki na terenie województwa śląskiego. Tu wniosek przygotowujemy również do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego w ramach działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. W tym przypadku nie tylko piszemy wniosek, ale także pozyskaliśmy lokal pod planowany żłobek. Współpraca jest zatem trójstronna, gdyż wynajmującym będzie urząd gminy. Wcześniej w tym samym budynku udało nam się ulokować firmę medyczną z Mikołowa, która by poprowadzić przychodnię lekarską powołała spółkę dedykowaną temu przedsięwzięciu.

Równolegle złożyliśmy ofertę do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) i realizowaliśmy projekty w ramach Programu Erasmus+, o których można było przeczytać na naszej stronie internetowej m.in tutaj i tutaj.

Obecnie prowadzimy prace przy pisaniu wniosków na takie konkursy jak: RPO WSL Podziałanie 7.4.2 Outplacement i Rodziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia (oba z trzema partnerami) oraz Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych (w partnerstwie z firmą szkoleniową). WUP Katowice ogłosił jeszcze kolejny konkurs w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, o którym piszemy tutaj. Dobiegają także końca pracy przy wnioskach na termin w Programie Erasmus+, który już upływa już 1 października. Łącznie złożonych zostanie 6 wniosków: 5 z nich to EVS, zaś 1 to wymiana młodzieżowa.

Równolegle prowadziliśmy doradztwo zarówno dla pracodawców  (organizacja staży, dotacja na wyposażenie stanowiska pracy) jak i osób fizycznych przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pojawiło się również kilka chętnych firm na pożyczki dla przedsiębiorców. Mieliśmy zapytania nie tylko ze Śląska czy Małopolskie, ale nawet z województw Wielkopolskiego, Mazowieckiego, a nawet. Warmińsko-Mazurskiego. Coraz więcej z nich dotyczy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, więc z niecierpliwością czekamy na pierwsze konkursy z PROW.

Jak zatem widać w Fundacji dzieje się naprawdę sporo. Cieszy nas zarówno chęć do zawierania z FRSP partnerstw jaki i coraz większa liczba zleceń.

Obecnie przygotowujemy się już do kolejnego konkursu skierowanego do przedsiębiorców, który zaprezentujemy już w nadchodzącym tygodniu.