Staże dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Sustinae rozpoczyna realizację projektu aktywizacyjnego, współfinansowanego ze środków PFRON, dedykowanego osobom niepełnosprawnym pozostającym bez zatrudnienia. Jedną z form wsparcia są staże.

Projekt skierowany jest do 75 osób niepełnosprawnych, które spełniają następujące
warunki:

  • są nieaktywne zawodowo (ze statusem osoby bezrobotnej lub bez tego statusu)
  •  są osobami niepełnosprawnym z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem
    niepełnosprawności
  • są pełnoletnie
  • zamieszkują teren jednego z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego
  • są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy

Projekt zakłada cykl szkoleń z umiejętności psychologicznych i społecznych oraz warsztatów zawodowych, które przyczynią się do zmiany lub podniesienia kwalifikacji. Uczestnicy projektu otrzymają również konsultacje specjalistów, wsparcie doradców zawodowych oraz udział w płatnych stażach.

Więcej informacji w broszurze.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z realizatorem projektu lub z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod adresem biuro@frsp.eu