Sukces FRSP – przystępujemy do realizacji projektów Erasmus+

Wcześniej chwaliliśmy się już, że otrzymaliśmy prawie 35 000 € dofinansowania na 2 projekty w ramach Programu Erasmus+. Pragniemy przybliżyć co będziemy, dzięki tym dotacjom, realizować w niedalekiej przyszłości.

“A-TEAM”

W zeszłym roku nawiązaliśmy współpracę z Aleksandrą, która wraz z grupą swoich znajomych chciała zorganizować wymianę międzynarodową. Tak narodził się projekt wymiany młodzieżowej „A-Team”, który odbędzie się pod koniec czerwca. Uczestniczyć w niej będzie 30 młodych, kreatywnych i aktywnych osób ze Śląska, Katalonii i Szkocji.

e77cf38c076004d9110ed5ac61fbc65d

Głównym tematem projektu jest szeroko pojętą odrębność narodowa, zaś głównym celem – nawiązanie dialogu miedzy młodymi osobami pochodzącymi z regionów państw europejskich, których – względem państwa, do którego przynależą – cechuje odrębność kulturowa, obyczajowa, językowa i historyczna. Podczas realizowanych działań zależy nam przede wszystkim na dostrzeżeniu różnic i podobieństw zarówno kulturowych, jak i obyczajowych oraz językowych. Pragniemy umożliwić młodzieży nawiązanie dialogu, by mieli okazję poznać kulturę,obyczaje, mentalność oraz opinię ich rówieśników na tematy związane ze wspomnianą już odrębnością.

Po 8 dniach spędzonych w Katowicach, uczestnicy projektu przywiozą bogaty bagaż doświadczeń, umiejętności i wiedzy, które będą mogli spożytkować podczas organizowania akcji oraz projektów w swoim regionie. Grupą docelową projektu są młodzi mieszkańcy oraz grupy autonomiczne/niepodległościowe ze Śląska, Katalonii i Szkocji.

Dzięki wymianie młodzieżowej wspieramy jedną z form pozwalających od młodzieńczych lat uczyć się aktywności przez uczenie się pozaformalne. Projekt skierowany jest na rozwój solidarności, promowanie znaczenia różnorodności kulturowej i wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi oraz podniesienia zrozumienia międzykulturowego. Poprzez projekt stymulowana również będzie innowacyjność młodych ludzi i wzbudzanie wśród nich zainteresowania kulturą, poprzez samodzielnie organizowane przedsięwzięcia.

O działaniach młodzieży będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i facebooku

 KEYS TO EMPLOYABILITY 

Drugi realizowany przez nas projekt to kurs szkoleniowy pt. „Keys to employability” który będzie miał miejsce w Armenii, w miejscowości Aghveran. 28 osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych (plus 2 trenerów)  z 11 krajów (Polski, Armenii, Białorusi, Gruzji, Macedonii, Ukrainy, Bułgarii, Czech, Litwy, Mołdawii i Niemiec) zbierze się w jednym miejscu aby dyskutować poszukiwać nowych metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem z rynku pracy.

armenia

Wysoki poziom bezrobocia jest jednym z największych wyzwań współczesnej Europy z jakim mamy do czynienia. Problemy, które zostały zidentyfikowane przez wszystkie organizacje partnerskie biorące w nim udział, to: bezrobocie wśród młodzieży, brak udziału w kształceniu i szkoleniu, niski poziom zaangażowania młodzieży w procesach społecznych i demokratycznych. Liczba osób młodych zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy ciągle rośnie. Istnieje więc pilna potrzeba opracowania skutecznych strategii rozwiązywania sprawy w sposób systematyczny.392962_10200236529989805_1798169929_n

Dlatego jednym z głównym założeniem proponowanego projektu jest zebranie pracowników młodzieżowych, zarówno z krajów programu jak i partnerstwa wschodniego, zapewniając im przestrzeń wymiany doświadczeń i odkrywania nowych metod radzenia sobie z problemem.

Istnieją różne projekty, pomagające młodzieży rozwijać kompetencje, jednak w wielu przypadkach pracownicy młodzieżowi nadal koncentrują się tylko na twardych kompetencjach i nie zwracają wystarczającej uwagi na rozwój umiejętności miękkich, które są równie ważne. Wierzymy, że młodzi ludzie mogą stać się o wiele bardziej skuteczne zarówno w życiu osobistym i zawodowym, kiedy opanują pewien zestaw umiejętności społecznych.

Biorąc pod uwagę wyżej wymieniony kontekst,cele szczegółowe proponowanego kursu szkoleniowego są następujące:

– wyposażyć pracowników młodzieżowych i młodych liderów w narzędzia i metody, mające na celu rozwój umiejętności miękkich wśród bezrobotnej młodzieży

– zapewnić uczestnikom okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie zapobiegania i walki z bezrobociem wśród młodzieży

– odkryć potencjał międzynarodowych młodzieżowych mobilności, jako jedną z możliwości dla rozwoju bądź rozpoczęcia kariery przez młodych ludzi

– stowrzyć sieć podobnie myślących organizacji i osób, które są zainteresowane współpracą w przyszłości w dziedzinie wzmacniania procesów zatrudniania młodych ludzi

– rozwijać projekty nastawione na zwiększenie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, które będą korzystać z nowej wiedzy i kompetencji rozwiniętych podczas kursu szkoleniowego.

Już niedługo rozpoczniemy rekrutację uczestników na to szkolenie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony

erasmus+logo małe