Preferencyjne pożyczki dla firm w woj. łódzkim

Preferencyjne pożyczki dla firm w woj. łódzkimPrzedsiębiorcy, prócz dotacji, mogą starać się także o preferencyjne pożyczki dla firm w woj. łódzkim W tym województwie warunki są naprawdę dogodne. Być może nawet najlepsze w całym kraju. Jest to zatem świetna alternatywa dla firm, które albo nie mogą otrzymać dotacji, albo potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Maksymalna kwota pożyczki to aż 2 000 000,00 złotych. Preferencyjne pożyczki w woj. łódzkim


Dla kogo:Preferencyjne pożyczki dla firm w woj. łódzkim

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Przeznaczenie pożyczki inwestycyjnej:

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych takich, jak:

 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych
 • koszty wykonania robót budowlanych
 • koszty nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • koszty zakupu samochodów specjalnych
Oprocentowanie pożyczki w zależności od okresu spłaty:

od 0,25 do 5% w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 5 letnim okresie spłaty, wynosi 0,75 % w skali roku).

Kwota pożyczki:

od 300 tys. do 2 mln zł

Dodatkowo przedsiębiorcy funkcjonujący poniżej 2 lat mogą starać się o pożyczkę obrotowo-inwestycyjną, czyli także na zakup towaru. W tym przypadku kwota to max. 70 000.00 zł.
Okres spłaty:

Do 120  m-cy  z możliwością karencji do 6 miesięcy.

Formy zabezpieczenia pożyczki:
 • hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
 • zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • poręczenie funduszu poręczeniowego
 • blokada środków pieniężnych na rachunku- obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych wraz z pełnomocnictwem do rachunku
 • gwarancja bankowa; gwarancja firmy ubezpieczeniowej
 • cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Więcej informacji, regulamin, wniosek oraz inne dokumenty do pobrania ze strony Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Preferencyjne pożyczki dla firm w woj. łódzkim

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem preferencyjnej pożyczki zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub  516 788 590, bądź mailowo na adres marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także: inne rodzaje preferencyjnych pożyczek.