Kolejne dotacje dla FRSP

Dziś (26.07) zostały ogłoszone wyniki z II rundy naboru w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Po raz kolejny Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego udało się pozyskać środki na realizację projektów. Kwota jest niemała, bo to ponad 125 000 euro, czyli przeszło pół miliona złotych!

 


Dofinansowanie uzyskały 2 projekty:

Pierwszy z nich to Socially Engaged: Learn -Teach, Get -Give o numerze 2019-2-PL01-ESC11-065949. Wysokość dofinansowania w tym przypadku to 99 723,00 €. Projekt ten przewiduje oferty wolontariatu dla polskiej młodzieży w wieku 17-30 lat.

Z kole drugi projekt pt. Challenge Yourself in Rybnik o numerze 2019-2-PL01-ESC11-066265 przewiduje aż 3 miejsca dla wolontariuszy zagranicznych, których będą gościć dwie instytucje kultury z Rybnika. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pełni w tym przypadku rolę organizacji koordynującej. Dofinansowanie wynosi 25 859,00 €.