Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznychPrzedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spółdzielnia socjalna. Obecnie trwają nabory w województwie śląskim. Do pozyskania jest 300 000 zł dotacji na nowe miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności.  Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych  Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka z o.o. non-profit czy spółdzielnia socjalna.

Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. dla osób:

 • bezrobotnych;
 • z niepełnosprawnością.

Wysokość dotacji:

24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy,  maksymalnie 300 000 zł dotacji na jedno przedsiębiorstwo społeczne

Bezzwrotna dotacja  może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont lokalu
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej

1800 zł/m-c wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do na każde stworzone miejsce pracy.

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na:

 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • czynsz w przypadku wynajmu lokalu
 • opłaty za usługi księgowe
 • opłaty za abonament internetowy i telefoniczny
 • zakup paliwa do samochodu
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Gdzie się zgłaszać by uzyskać dotację:

Subregion Zachodni: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski):

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Rudzka 13C (kampus), 44-200 Rybnik
tel.: 32 739 55 12 | e-mail: cris@cris.org.pl

Subregion Centralno-południowy powiaty: Gliwice, Jaworzno, Tychy, Mysłowice, Zabrze, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński:

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 , ul. Kanałowa 32b, 40-748 Katowice
Biuro:
ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy
tel. 501 696 644

Subregion Centralny zachodni:  Bytom, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, powiat lubliniecki, powiat tarnogórski:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice
tel. 32 376 75 65  e-mail: swr@swr.pl

Subregion Północny: Częstochowa, powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski:

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lokal 3,42-202 Częstochowa
tel. (34) 325 71 42 e-mail: jowes@jowes.pl

Subregion Południowy: Miasta Bielsko-Biała, powiaty bielski, cieszyński, żywiecki:,

Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367,  43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 44, 33 496 02 11 e-mail: owes@bcp.org.pl

 Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych  Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Możemy przygotować dla ciebie wniosek. Skontaktuj się z doradcą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:

Marcin Germanek
tel. 516 788 590
e-mail: marcin.germanek@frsp.eu