Fundusze norweskie i EOG dla Polski

Fundusze norweskie i EOG dla  to bezzwrotna pomoc, którą 1️5 państwom UE – w tym Polsce – przyznają Norwegia, Islandia i Lichtenstein. W zamian za to korzystają z dostępu do wewnętrznego rynku UE.  W ich III edycji dotacje przyznawane będą w ramach 11 programów tematycznych. Fundusze norweskie i EOG dla Polski Fundusze norweskie i EOG dla Polski Fu Fundusze norweskie i EOG dla Polski Fundusze norweskie i EOG dla Polski ndusze norweskie i EOG dla Polski


Pełna i oficjalna nazwa tak zwanych Funduszy norweskich i EOG to Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy.
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją brutto 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Obszary programowe dostępne w III edycji Funduszy norweskich i EOG to:

2 Rozwój lokalny,

3 Badania,

4 Edukacja,

5 Środowisko, energia i zmiany klimatu,

6 Kultura,

7 Zdrowie,

8 Sprawiedliwość,

9 Sprawy wewnętrzne,

10 Społeczeństwo obywatelskie,

11 Dialog społeczny – godna praca.

W tym miejscu warto bliżej przyjrzeć się Programowi 10 Społeczeństwo obywatelskie. Zarządzany on będzie na poziomie krajowym jak i regionalnym. Zgodnie z decyzją państw-darczyńców wspomnianą rolę operatora krajowego będzie pełniło konsorcjum stworzone przez Fundację imienia Stefana Batorego, Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” i Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich.

Biuro Mechanizmu Finansowego zapowiedziało również, że wkrótce zostanie wyłoniony operator komponentu regionalnego Funduszu Aktywnych Obywateli. Obecnie trwa przetarg na jego wybór.

Co ważne, trwa już pierwszy nabór w ramach Programu Rozwój Lokalny. Szczegóły naboru dostępne są tutaj. Jak podaje instytucja zarządzająca, czyli Ministerstwo Rozwoju, pierwsze nabory spodziewane są na II kwartał 2019 r., więc wspomniany wcześniej nabór można uznać za prekursora. Bardzo liczymy na to, iż wkrótce tych naborów pojawi się znacznie więcej. Fundusze norweskie i EOG dla Polski Fundusze norweskie i EOG dla Polski Fundusze norweskie i EOG dla Polski  Fundusze norweskie i EOG dla Polski  Fundusze norweskie i EOG dla Polski