Informacje o Programie Erasmus+

erasmusProgram Erasmus+ daje bardzo duże możliwości pozyskania dotacji. Zazwyczaj kojarzony jest z wyjazdami studentów, ale kiedy dobrze się mu przyjrzeć mamy akcje, w ramach których można pozyskać dotacje na szkolenia, praktyki i  staże zagraniczne, wyjazdy młodzieży szkolnej i wiele, wiele innych. Skorzystać mogą organizacje pozarządowe, podmioty publiczne jak i przedsiębiorcy.Wnioski o dotacje można składać w ramach następujących akcji i działań:

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

W ramach tej Akcji można zrealizować projekty w zakresie mobilności oraz organizacji wydarzeń na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego. Akcja 1 umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich, a także korzystanie w trakcie nauki w innym kraju z nisko oprocentowanych pożyczek. Jeśli chodzi o kadrę i osoby pracujące z młodymi ludźmi, Akcja ta wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, szkolenia oraz młodzieży.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

W tamach tej Akcji można tworzyć partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży; zawierać sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także budować potencjał w dziedzinie młodzieży. Uczestniczące w programie podmioty chętniej wdrażają innowacje: przygotowują atrakcyjniejsze programy kształcenia i szkolenia, szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach Akcji 2 europejskie instytucje i organizacje częściej mogą korzystać z doświadczeń innych podmiotów, a także rozwijać swój potencjał i przez to rozpocząć działanie na szczeblu międzynarodowym.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

W dziedzinie reform politycznych organizowane są spotkania z osobami decyzyjnymi w sprawach młodzieży, gromadzona jest wiedza na temat edukacji, szkoleń oraz młodych ludzi, realizowane są tzw. przyszłe inicjatywy, czyli perspektywiczne projekty współpracy, a także prowadzona jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Dzięki programowi ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty

Uczestnicy programu Jean Monnet zajmują się badaniami i nauczaniem, a także prowadzeniem debaty orientacyjnej ze światem akademickim. Głównym celem tych działań jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów w dziedzinie integracji europejskiej.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016
 • Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016
 • Małe partnerstwa współpracy
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2016

Beneficjenci programu Erasmus+ Sport prowadzą współpracę partnerską oraz organizują niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Dzięki tym działaniom eliminowane są takie zagrożenia, jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych oraz przemoc.

 Wszystkie terminy na rok 2016 dostępne są tutaj.

 Informacji na temat Programu Erasmus+ udziela Natalia Podbielska pod adresem e-mail natalia.podbielska@frsp.eu lub numerem telefonu 600 993 809.