Dotacje na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

dotacje_UE_dla_meblarstwaW całej Polsce ruszyły bądź ogłoszone zostały konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO  WER) 1.2.1. Są to konkursy, w ramach których można pozyskać spore dotacje na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.  W ramach tych konkursów, można otrzymać dotacje na realizację płatnych staży czy praktyk dla osób bezrobotnych.  Co ważne, po ich zakończeniu  pracodawca może otrzymać jeszcze dodatkowe środki na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej. Jest to zatem bardzo korzystna forma wsparcia zarówno dla osób pozostających bez pracy, jak i samych pracodawców.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

Kto może składać wnioski:

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

1)   Publiczne służby zatrudnienia,

2)   Ochotnicze Hufce Pracy,

3)   agencje zatrudnienia,

4)   instytucje szkoleniowe,

5)   instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

95%

Terminy składania wniosków:

Lubuskie: od 30.05.2016 do 08.06.2016
Opolskie: od 30.05.2016 do 15.06.2016
Pomorskie: od 09.05.2016 do 20.05.2016
Podkarpackie: od 12.05.2016 do 19.05.2016
Lubelskie: od 30.04.2016 do 16.05.2016
Śląskie: od 29.04.2016 do 27.05.2016
Mazowieckie: od 29.04.2016 do 13.05.2016

Terminy naboru dla pozostałych województw można znaleźć w harmonogramie naboru wniosków na rok 2016.

dotacje na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Organizacje, które chcą pozyskać dotacje na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu   516 788 590, bądź mailowo pod adresem marcin.germanek@frsp.eu.

dotacje na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Zobacz także: dotacje na szkolenia.