Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020

Przedstawiamy prezentację, która przybliży EFS na lata 2014-2020. Zawiera ona informacje dotyczące m.in dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staży, żłobków czy zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Pierwsze nabory w II kwartale, który zaczyna się już jutro.