Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne

Tydzień temu prezentowaliśmy Wolontariat Europejski . Tym razem pod lupę wzięliśmy Partnerstwa Strategiczne w ramach Akcji 2 Programu Erasmus+. Szczegóły w załączonej prezentacji.

Projekty w ramach Partnerstw Strategicznych mają na celu wspieranie rozwoju oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, nowatorskich praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących z młodzieżą na gruncie współpracy międzynarodowej.

Co ważne są skierowane do do organizacji aktywnych w sektorze młodzieżowym (a więc do szkół, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych) jak również do przedsiębiorstw, władz publicznych, izb handlowych, bibliotek, muzeów itd. Partnerstwa strategiczne są więc doskonałą formą finansowania interesujących działań, dla wielu różnych podmiotów.

Aby poznać szczegóły, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją

Do pobrania:

Partnerstwa Strategiczne_FRSP

Podgląd: