Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Obecny okres jest nieco mniej intensywny jeśli chodzi o konkursy unijne przewidujące 40 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wcale jednak nie oznacza to, że takich konkursów nie ma wcale. Prezentujemy, gdzie o takie pieniądze można się starać.

Warszawa:

Osoby mieszkające lub  pracujące w Warszawie mają możliwość wzięcia udziału w projekcie, który zakłada dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 37 000 zł plus wsparcie pomostowe do 1500 zł.

Nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się 25.02.2015r. i potrwa do 05.03.2015 r. lub do wybrania 50 osób.

Strona projektu: http://www.samozatrudnienie.edu.pl/

Małopolska:

Osoby z gmin Zator, Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów mogą starać się o 40 000 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Co ciekawe jest to nie dotacja unijna, a ze środków przekazanych Polsce ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Nabór wniosków trwa do 10 marca 2015.

Ten program przewiduje także dotacje na rozwój przedsiębiorstw w wysokości do 200 000 zł.

Strona projektu: http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/Strony/Nabory_wnioskow_DolinaKarpia_12_01_2014.aspx

Lubelszczyzna:

Projekt skierowany do 60 osób: 36K, 24M. W ramach projektu przewidziane są, prócz standardowego doradztwa i szkoleń:

– jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 40 000 zł dla 45 spośród 60 osób,

– finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1750 zł wypłacane co miesiąc przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności dla każdego z uczestników, którzy otrzymają dotację główną

Rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła.

Kryteria udziału w projekcie:

wiek 18 – 34 lata

– fakt bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (w tym osoby długotrwale bezrobotne)

– zamieszkanie na terenie jednego z powiatów: bialski, miasto Biała Podlaska, chełmski, miasto Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, opolski, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, miasto Zamość

Strona projektu: http://strefaprzedsiebiorcow.com.pl/