Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+Fundusz Górnośląski oddział w Katowicach oferuje osobom powyżej 50 roku życia planującym założyć własną działalność gospodarczą i podnieść kompetencje zawodowe dotacje na własną firmę w ramach projektu “DOTACJE NA 50+”.  To wyjątkowa okazja, gdyż dotacje na start firmy dla osób poniżej 50 lat na tak korzystnych warunkach obecnie należą do rzadkości. Co ciekawe z dotacji takiej skorzystać mogą także emeryci.Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+


Kto może starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria

* ukończyły 50 rok życia,
* zamieszkują na terenie woj. śląskiego,
* są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym także emeryci,
* nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Liczba osób, które otrzymają dotację:

14

Wysokość dotacji:

W ramach projektu można otrzymać 2 rodzaje wsparcia

1.wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna) w wysokości 23 000,00 zł, którą można przeznaczyć na:

  • zakup wyposażenia do firmy (narzędzia, maszyny, sprzęt komputerowy, meble, samochód itp)
  • zakup ewentualnego towaru do sprzedaży
  • promocję firmy

2.  podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1700,00  zł wypłacane co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności (łącznie dodatkowe  20 400 zł), które można przeznaczyć na:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • czynsz w przypadku wynajmowania lokalu
  • paliwo do samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
  • abonament za telefon i internet
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Termin składania dokumentów:

od dnia 17 stycznia 2018 r. do odwołania

Miejsce składania dokumentów:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach,
Powstańców 17
40-039 Katowice

Więcej informacji na stronie: https://www.oddzial.fgsa.pl/?p=/menu/003_projekty_szkoleniowe/k_005/006/01

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+

Osoby zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+

Zobacz także inne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: kliknij tutaj.