Dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi w opolskim

Dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi w opolskimW ramach konkursu 2.1.3  Regionalnego Programu Operacyjnego przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi w opolskim. Maksymalna kwota dofinansowania to 2 000 000 zł. Bardzo wysoki jest jednak poziom dofinansowania, gdyż może to być nawet 70%, co w chwili obecnej jest najkorzystniejszą możliwością. Opublikowane zostały już wszystkie niezbędne dokumenty, więc można zacząć przygotowywać wniosek już teraz. Termin składania wniosków wyznaczony został na okres od dnia 3 listopada 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r.

Kto może starać się o dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego

Na co można otrzymać dotację:

1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;
2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Wysokość dotacji:

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN

Poziom dofinansowania:

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;
− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;
Projekty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488):
− Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %;

Termin składania wniosków:

do 10.11.2016

Miejsce składania wniosków:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Ul. Krakowska 38
45-075 Opole
Dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi w opolskim
Więcej informacji i regulamin konkursu do pobrania w ogłoszeniu o konkursie.
Dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi w opolskim

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi w opolskim

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.