Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Śląsku

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na ŚląskuW październiku 2016 roku ruszają długo wyczekiwane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Śląsku. Dotacji tych udzielać będzie kilkanaście różnych podmiotów. Całej procedurze udzielania dotacji warto przyjrzeć się już teraz gdyż uległa ona sporym zmianom wobec tego z czym spotykaliśmy się w latach 2007 – 2013. Nadal to jednak bardzo interesująca forma dotacji.


Zasadnicza zmiana dotyczy wieku. Od roku 2014 konkursy dotyczące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wprowadziły podział pomiędzy osoby przed 30 rokiem życia i po jego ukończeniu. Zdecydowanie łatwiej o dotację tym starszym. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Śląsku

Kolejna zmiana dotyczy statusu na rynku pracy. W bieżącej perspektywie o dotacje mogą ubiegać się tylko i wyłącznie osoby bezrobotne albo nieaktywne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy). Jedynym wyjątkiem są osoby, które otrzymały od swojego pracodawcy wypowiedzenie, albo w ich miejscu pracy dochodzi do zwolnień. W takim przypadku mogą one starać się o dotacje w konkursach w ramach tzw. outplacemnt’u czyli Działania7.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Często pojawiają się także dodatkowe kryteria. Dotacje skierowane są bowiem do osób zaliczanych do tzw. grup defaworyzowanych. Są to m.in:

  • Kobiety, w szczególności matki wracające do pracy po urlopie macierzyńskim
  • Osoby po 50 roku życia,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby niepełnosprawne,
  • Osoby z wykształceniem co najmniej zawodowym lub średnim ( po technikach, liceach ).

Jak zatem wyglądają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Śląsku?

Maksymalna kwota dotacji dla osób powyżej 30 roku życia to około 23 000 zł. Kwota może się różnić w poszczególnych projektach. Dodatkowo osobie rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej może być przyznane tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nawet 1850 zł brutto miesięcznie. Tu kwoty także mogą się różnić. Pieniądze te można uzyskiwać każdego miesiąca i to nawet przez rok! Łącznie zatem dotacja to ponad 45 000 zł!

Z kolei osoby poniżej 30 roku życia powinny zgłaszać się do powiatowych urzędów pracy, które mają dla nich dotacje w maksymalnej wysokości 24.114,48 zł. Niestety w tym przypadku nie ma możliwości uzyskania wsparcia pomostowego. No chyba, że spełnia się warunki przewidziane dla konkursu w ramach outplacemnt’u. Wtedy można się starać o dotację na zasadach podobnych jak dla osób powyżej 30 roku życia. Choć i w tym przypadku zdarzają się wyjątki jak choćby ten konkurs, który oferuje obie formy wsparcia.

Gdzie szukać dotacji?

Wszystkie podmioty, które udzielają dotacji można znaleźć w zestawieniach, które prezentujemy poniżej:

Dla osób powyżej 30 roku życia: kliknij tutaj.
Dla osób w ramach outplacemnt’u: kliknij tutaj.

Nie jesteś pewny czy możesz starać się o dotację? Nie wiesz do jakiej grupy należysz? Skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail: marcin.germanek@frsp.eu.