Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. opolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. opolskimWojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt Pomysł na starcie kluczem do biznesu, który oferuje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców całego województwa opolskiego. O taką dotację starać się mogą osoby bez pracy, które ukończyły 30 rok życia. Nowością jest jednak to, że wniosek złożyć mogą ci, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub ich dochody są tak niskie, że kwalifikują się do obcięcia pomocą społeczną.  Do pozyskania jest aż 300 dotacji! Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. opolskim

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJE?

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy spełniają następujące kryteria: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. opolskim

 1. Zamieszkują na terenie województwa opolskiego, w tym szczególnie na obszarach wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, tj. gminach: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice;
 2. Zamierzają założyć i prowadzić działalność gospodarczą na Opolszczyźnie, przez okres co najmniej 12 m-cy od dnia jej rozpoczęcia,
 3. Są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz biernymi zawodowo w wieku od 30 roku życia (w tym zwłaszcza: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia);
 4. Są osobami pracującymi od 30 roku życia: zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), osiągającymi niskie dochody, tzw. ubodzy pracujący (których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;
 5. Są migrantami powrotnymi lub imigrantami;
 6. Są osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamierzającymi podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJE?

Dotacja składa się z dwóch części:

1. Bezzwrotna dotacja w wysokości 27 000,00 zł, która może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn i narzędzi
 • zakup samochodu
 • zakup mebli
 • zakup innego wyposażenia
 • drobny remont lokalu
 • promocję
 • stworzenie strony internetowej

2. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 100 zł netto przez 6 miesięcy i 1600 zł netto przez kolejne 6 miesięcy, które może być przeznaczone na:

 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • czynsz w przypadku wynajmu lokalu
 • opłaty za usługi księgowe
 • opłaty za abonament internetowy i telefoniczny
 • zakup paliwa do samochodu
 • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

ILE OSÓB OTRZYMA DOTACJE?

W ramach projektu przewidziane jest dofinansowanie dla 300 osób.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Nabory do projektu odbędą się w IV turach po 75 kandydatów w każdym naborze (łącznie 300 osób), z których zakwalifikowanych zostanie 50 uczestników  (łącznie 200 osób).

II termin: od poniedziałku 16 września  do piątku 27 września 2019 roku.

Szczegóły:

Więcej informacji na stronie projektu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. opolskim

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Możemy przygotować dla ciebie wniosek. Skontaktuj się z doradcą Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego:

Marcin Germanek
tel. 516 788 590
e-mail: marcin.germanek@frsp.eu