Dotacje na promocję łódzkich przedsiębiorstw

Dotacje na promocję łódzkich przedsiębiorstw 7 listopada 2016 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego. Jest to szansa na dotacje na promocję łódzkich przedsiębiorstw . Środki z dofinansowania można przeznaczyć m.in na organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu takich jak wystawy czy targi lub na przygotowanie i promocję kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy.  Dotacja to nawet 800 000,00 złotych!

Kto może starać się o dotacje na wprowadzenie nowego produktu lub usługi:

  • Miasto Łódź

Wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dotację:

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

  • przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy;
  • tworzeniu nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Wysokość dotacji:
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 800 000,00 PLN

Poziom dofinansowania:

85%

Termin składania wniosków:

od 7 do 18 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
Dotacje na promocję łódzkich przedsiębiorstw 
Więcej informacji i regulamin konkursu do pobrania w ogłoszeniu o konkursie.
Dotacje na promocję łódzkich przedsiębiorstw 

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.