Dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach [Aktualizacja]

Dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w firmachW ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego ogłoszony został konkurs, z którego pozyskać można dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach. Działanie 3.3 daje możliwość sfinansować takie wydatki jak sprzedaż produktów i usług w Internecie,  świadczenie e-usług, współpraca z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne czy implementowanie lub modernizowanie procesów biznesowych przy wykorzystaniu TIK. Maksymalna kwota dotacji dla MŚP to aż 500 000 złotych! Nabór wniosków już trwa.

Kto może starać się o dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Wysokość dotacji:

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Poziom dofinansowania:

do 50%

Jakie projekty mogą otrzymać dotację:

Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie,  świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.

Termin składania wniosków:

do dnia 6 grudnia 2016 r. (

Miejsce składania wniosków:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach
Więcej informacji i regulamin konkursu do pobrania w ogłoszeniu o konkursie.
Dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w firmach

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.