PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – dotacje dla uczelni

PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymPO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym to konkurs skierowany dla uczelni. Daje możliwości pozyskania dotacji na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Aktualny nabór dotyczy tworzenia nowych lub dostosowanie istniejących kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze. Jest o co wnioskować, bo maksymalna kwota dotacji wynosi 12 000 000 PLN.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję konkursu dla działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach  PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym wnioski o dotacje składać mogą:

szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Przeznaczenie dotacji:

Działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły.

Wysokość dotacji:

97%,  wkład własny – 3%

Maksymalna wartość projektu:

  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 4 000 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 6 000 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 12 000 000 PLN.

W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 12 000 000 PLN.

Termin składania wniosków:
od 01.04.2016 do 01.07.2016

Regulamin konkursu: kliknij tutaj.

Ważne:

składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

 

Uczelnie zainteresowane wnioskowaniem o dotację zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 bądź pod adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

 

Zobacz także inne dotacje dla uczelni: kliknij tutaj.