Dotacje dla firm z ZUS

Dotacje dla firm z ZUSInstytucja, która zwykle kojarzy się z tą, która raczej zabiera przedsiębiorcom, tym razem  chce firmy środkami finansowymi wesprzeć. O dotacje mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Wbrew pozorom katalog celów, na które można przeznaczyć środki jest dość spory. Warto się tej formie dotacji przyjrzeć, gdyż dotacje dla firm z ZUS to nawet 500 000 zł.


Pod dość enigmatycznym opisem działań, czyli utrzymanie zdolności do pracy oraz poprawa jakość BHP kryje się spora gama możliwości. Dotacje dla firm z ZUS można przeznaczyć na następujące typy projektów:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  •  projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Warto jednak spojrzeć na przykładowe zakupy. Otóż dzięki temu dofinansowaniu można dokonać zakupu m.in:

  • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.)
  • urządzeń i elementów wentylacji
  • maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne).
  • urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
  • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
  • szkolenie z zakresu prewencji wypadkowej

 

 Dokładna specyfikacja wydatków przedstawiona została w specjalnej broszurze informacyjnej.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wysokość dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Dotacje dla firm z ZUS

Przedsiębiorców zainteresowanych staraniem się o dotacje dla firm z ZUS zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.