Dotacje dla MŚP – woj. małopolskie

Dotacje dla MŚP - woj. małopolskiePoddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – woj. małopolskie to konkurs ogłoszony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.   Dotacje można przeznaczyć na wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji energii z OZE. Kwota przeznaczona na konkurs to aż 48 096 720,00 PLN.Dotacje dla MŚP – woj. małopolskieKto może składać wnioski? Dotacje dla MŚP – woj. małopolskie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

        1.     energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,

        2.     ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

        3.     energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

        4.     biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji. Dotacje dla MŚP – woj. małopolskie

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.

Termin składania wniosków:

od 30.03.2016 do 29.04.2016

Regulamin konkursu: kliknij tutaj.

Przedsiębiorców zainteresowanych staraniem się o dotacje dla firm z ZUS zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem 32 209 59 60 lub 516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Zobacz także inne dotacje dla przedsiębiorców: kliknij tutaj.