Dotacje dla śląskich przedsiębiorstw społecznych

Dotacje dla śląskich przedsiębiorstw społecznychOśrodki Wspierania Ekonomii Społecznej z województwa śląskiego realizują wyjątkowy projekt. Przewiduje on dotacje dla śląskich przedsiębiorstw społecznych na tworzenie nowych miejsc pracy. Wnioskować mogą podmioty, które już istnieją, ale dotację można otrzymać także na stworzenia nowego podmiotu ekonomii społecznego.  Maksymalna kwota dotacji jaką można otrzymać na 1 nowo tworzone stanowisko pracy to 35 000 zł, a stanowisk tych stworzyć można kilka. Jest to niepowtarzalna okazja dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych z województwa śląskiego.

Kto może składać wnioski o dotacje dla śląskich przedsiębiorstw społecznych:
  • istniejące fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne
  • osoby fizyczne, które chcą założyć fundację, stowarzyszenie, spółdzielnie socjalną

Wysokość dotacji:

20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne

Wsparcie finansowe może być przeznaczone na sfinansowanie kluczowych (niezbędnych i odpowiednio
uzasadnionych) kosztów związanych z rozpoczynaną działalnością w formie przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in:
1) zakup środków trwałych (używanych i nieużywanych) w rozumieniu ustawy o rachunkowości w przypadku zakupu używanych środków trwałych;
2) zakup środków transportu, ściśle związanych  z rodzajem i potrzebami planowanej działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu
drogowego przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
Zakup środków transportu nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie starają się Uczestnicy Projektu;
3) na autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, zezwolenia i inne wartości niematerialne i prawne
4) promocję i reklamę,pod warunkiem adekwatnego uzasadnienia w biznes planie
5) powiązania z działaniami dotyczącymi pozyskiwania rynku.
Przykładowe typy kosztów: strona internetowa i jej pozycjonowanie, linki sponsorowane, ogłoszenia w mediach, ulotki, plakaty, wizytówki i in., zakup usług związanych z promocją;
6)zakup surowców i materiałów związanych z działalnością produkcyjną /usługową lub środki;
7) wydatki związane z dostosowaniem budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do planowanej działalności
gospodarczej (w tym wyposażenie pomieszczeń nie zaliczające się do środków trwałych)

Dodatkowo:

Wsparcie pomostowe w wysokości 1500 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności
Przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności

Warunki niezbędne do uzyskania dotacji:

Stworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy w istniejącym lub tworzonym podmiocie ekonomii społecznej.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorstw społecznych

Więcej informacji na stronach Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej:
http://rowes.com.pl/dotacja/
http://www.swr.pl/news/160729GO%20OWES%20nabor%20pomyslow.html