Bajtle na plac – warsztaty dziennikarskie

Bajtle na plac to projekt realizowany pod pełnym tytułem “Bajtle na plac. Społeczność siłą rozwoju – integracja społeczna” odbył się cykl warsztatów dziennikarskich dla młodzieży z gminy Miedźna. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z cyklu wydarzeń.

 

 

 

 

Pierwsze warsztaty odbyły się po warsztatach międzypokoleniowych dn. 16.02.2019 i były wprowadzeniem do projektu, rozmową na temat śląskich gier podwórkowych, pracy dziennikarza, jego obowiązków, etyki dziennikarskiej, cechy dobrego dziennikarstwa itp. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymali zeszyty dziennikarskie stanowiące pomoc dydaktyczną przy kolejnych warsztatach. 
Drugie warsztaty (23.02.2019)  dotyczyły historie piśmiennictwa od starożytności – pisma obrazkowego, przez alfabet, czcionki (gutenberg) do współczesności; pierwsze gazety i czasopisma; podział prasy, szpigiel – budowa czasopisma, układ strony, nazewnictwo specjalistyczne; wybór tematów prac dziennikarskich.
Kolejne warsztaty (09 i 16.03.2019) były indywidualnymi konsultacjami uczestników z prowadzącym. Mieli okazję omówić dotychczasową pracę nad wywiadami, reportażami, zbieraniem materiałów do wydania wspólnej mini gazety.
Ostatnie warsztaty (23.03. 2019) były rodzajem podsumowania napisanych tekstów, zebrania materiałów, przygotowania wstępnej makiety gazety, która będzie częścią publikacji podsumowującej całego projektu Bajtle na plac.