Dotacje dla klubów sportowych

Dotacje dla klubów sportowychProgramu „KLUB” to konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. To 10 lub 15 000 zł dla klubów sportowych. Trzeba przyznać, że program ten okazał się ogromnym sukcesem, bo w poprzednich edycjach po ten zastrzyk gotówki sięgnęła ogromna liczba klubów, zwłaszcza tych małych. Teraz może być jeszcze lepiej. W edycji na rok 2019 Ministerstwo Sportu i Turystyki na dotacje przeznaczyło  rekordową kwotę 40 mln zł.

Kto może składać wnioski o dotacje:

Program skierowany jest on do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),

Przeznaczenie dotacji:

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Maksymalna kwota dofinansowania:

15 000,00  zł. – klub wielosekcyjny

10 000,00  zł. – klub jednosekscyjny

Wymagane jest 10% wkładu własnego.

Kwota do rozdysponowania w II naborze:

40 000 000,00 zł.

Ważne informacje:

  • program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 r.,
  • uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia,
  • kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł,

Termin naboru wniosków:

15 marca 2019 r.

 

Dotacje dla klubów sportowych

Organizacje zainteresowanie pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerami telefonu516 788 590 lub  adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Dotacje dla klubów sportowych

Zobacz także inne dotacje dla organizacji pozarządowych: kliknij tutaj.