Zdobądź tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2015

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli mikrofirm prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach. Do wygrania cenne nagrody pieniężne.

Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro.

Kategorie konkursowe:

  • START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku

  • PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku

  • SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Nagroda Główna – spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca – zdobywca tytułu MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2015, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł.

Wyróżnienia – Dla najlepszych mikroprzedsiębiorców w każdej z czterech kategorii zostanie przyznane wyróżnienie w wysokości 10 000 zł. W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych firm kapituła rezerwuje sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

W celu zgłoszenia do konkursu należy wypełnić formularz umieszczony na stronie mikroprzedsiębiorcaroku.pllink otworzy się w nowym oknie

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku.