PO WER 3.1 – dotacje dla uczelni na współpracę z biznesem

dotacje dla uczelni na współpracę z biznesemPO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym to konkurs, który przewiduje dotacje dla uczelni i szkół wyższych. Tym razem mogą one być przeznaczone na realizację projektów dotyczących podnoszenia kompetencji przyszłych pracowników sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych.
dotacje dla uczelni na współpracę z biznesem


W ramach  PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym wnioski o dotacje składać mogą:

Szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Ponadto wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców.

Przeznaczenie dotacji:

Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem projektu musi być również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Wymagania dotyczące projektów:

W ramach projektu należy przewidzieć działania zakładające realizację wszystkich wskazanych poniżej elementów:
  • realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
  • programów rozwoju kompetencji studentów (zgodnie ze wskazanym w fiszce konkursu w RPD zakresem typu operacji nr 2) oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców wskazanych w kryterium dostępu nr 3,
  • włączania pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i i ch realizację.

Poziom dofinansowanie projektu:

97%,  wkład własny – 3%

Informacje dodatkowe:

Celem konkursu jest skoncentrowanie działań na mniejszych ośrodkach akademickich, posiadających potencjał do lokowania i rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi dla biznesu, a nie w dużych ośrodkach miejskich, gdzie już teraz występuje duże nasycenie przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla biznesu (w branży BPO, SSC, IT). Skoncentrowanie na wnioskodawcach z mniejszych miast i dopasowywanie procesu dydaktycznego do potrzeb lokalnych rynków pracy i możliwości rozwoju branży usług dla biznesu będzie czynnikiem zachęcającym do lokowania tego typu usług w mniejszych miastach.

Termin składania wniosków:
od 08.05.2017 do 09.06.2017

Regulamin konkursu: kliknij tutaj.

dotacje dla uczelni na współpracę z biznesem

Uczelnie zainteresowane wnioskowaniem o dotację zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego pod numerem telefonu 516 788 590 bądź pod adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

dotacje dla uczelni na współpracę z biznesem

Zobacz także inne dotacje dla uczelni: kliknij tutaj.